forma de pagament


p
reu de la Formació:  1876€

El preu inclou:
+ les classes setmanals  de  les assignatures troncals (16h/setmana)
+ 2 tallers amb professors convidats
+ 2 tallers – residencials de 3 dies  a tragantCamp*
+ sessions puntuals amb professionals convidats
+ tutories (2 mínim)
+ disponibilitat de sala per treballar i assajar
+ accés  a la videoteca de tragantDansa  

* el preu de la formació no inclou l’allotjament, els àpats i el transport dels tallers a tragantCamp. El preu aproximat per taller serà entre 50 i 60€ segons el número d’alumnes.

 

forma de pagament

Es repartirà l’import total en 7 pagaments

+ Desembre (abans del 10 Desembre): 398€ (268€ + 130€ dipòsit*)
+ de Gener a Maig: 268€ 
+ Juny: 138€ (268 – 130€)  

* El dipòsit es restarà de l’últim pagament. En cas de no finalitzar la formació, no es retornarà aquest import.