FORMACIÓ [inside MOVEMENT]

 

propera edició:  17 Octubre 2017 –  8 Juny 2018

 

Us presentem el programa de Formació [inside MOVEMENT] 2017 – 2018, amb algunes Novetats en relació a les edicions anteriors per tal de poder aprofundir més en els diversos contiguts. 

Ampliem: el número de dies i hores de classe / setmana
A part de les classes de tècnica de Dansa Contemporània hi haurà Tècnica de Contact, Entrenament Body Weather i Axis Syllabus. També afegim classes de ioga setmanals.
Ampliem: la durada de la Formació en quasi dos mesos més. Ara 8 mesos en comptes dels sis anteriors.


Formació [inside MOVEMENT]

Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió

 

[ inside MOVEMENT ] és un programa de Formació en Dansa Contemporània dirigit per l’ Olga Tragant, que integra diverses àrees i continguts: tècnica del moviment, anatomia vivencial / consciència sensorial, treball de creació   i  teoria – reflexió.

[ inside MOVEMENT ] s’adreça a qualsevol persona – amb experiència prèvia en la dansa contemporània i treball corporal – interessada en aprofundir en coneixements de dansa i moviment. Aquest programa ofereix uns continguts essencials que poden ser aplicats a diversos àmbits professionals i / o ajudar en el desenvolupament personal.

 

objectius


+ Oferir uns coneixements sòlids i de qualitat en dansa contemporània i estudis del moviment.
+ Oferir una formació que integri i relacioni diversos continguts / coneixements: consciència corporal, tècniques del moviment, treball de creació, i teoria i reflexió.
+ Oferir eines pràctiques i teòriques que ampliïn les possibilitats de moviment, l’autoconeixement, l’expressió i la creativitat, a través del treball de cos i de la dansa.
+ Oferir una experiència d’aprenentatge de la dansa centrat en uns continguts fonamentals perquè cada individu pugui després (in)corporar-los al seu àmbit professional (educatiu, social, salut, artístic, etc.) i/o també en el seu desenvolupament personal.
+ Oferir una formació que afavoreixi la salut i el benestar.

 

 

àrees de treball – continguts


 

àrea: tècnica de moviment i entrenament
Treball dirigit a l’estudi del moviment i els seus principis, així  com l’aprenentatge motriu. Buscarem millorar la mecànica del moviment i les diferents destresses i habilitats físiques del cos en moviment, la coordinació i la memòria corporal.  Ho farem a través d’exercicis dirigits d’ acondicionament, exercicis de tècnica, frases de moviment – seqüències coreogràfiques, i treballs d’exploració i recerca dels principis i patrons de moviment.
Aquest àrea es donarà amb les classes de Dansa Contemporània, Contact Improvisació, Entrenament Body Weather i Axis Syllabus.

 

àrea: treball de creació
Treball dirigit a l’aprenentatge de les eines i els recursos relacionats amb la creació artística des del llenguatge corporal i del moviment.  Buscarem millorar i desplegar el potencial creatiu de cada individu alhora que ser i anar descobrint un criteri artístic propi. També serà important el treball en grup, l’escolta i la comunicació compartida. Farem aquest treball a través de propostes / aproximacions a la improvisació, treballant sobre eines d’improvisació i recursos de composició, i a partir de l’elaboració de propostes de creació individuals i en grup.

 

àrea: anatomia i consciència sensorial
Treball dirigit a millorar l’ús del propi cos, la seva escolta, eficiència i matisos. Buscarem afinar les nostres capacitats sensorials i motrius. Estudiarem, (in) corporarem i/o re-aprendrem diversos patrons de moviment per tal d’arribar a un cos/ment disponible i sa.  Ho farem a través de l’estudi anatòmic vivencial i la pràctica de la consciència sensorial i la consciència a través del moviment.

 

àrea: teoria i reflexió
Cartografia introductòria a diferents corrents i creadors rellevants en la història de la dansa contemporània del segle XX i XXI. Estudi i reflexió sobre visions i criteris en relació a la creació, l’art i el llenguatge del moviment-dansa, la composició, la dramatúrgia, etc. Ho farem a través de diverses exposicions liderades per l’Olga,  treballs-presentacions dels alumnes individuals i en grups, debats – xerrades i vídeo-projeccions.

 

 

calendariInici: 17 d’octubre 2017
Final: 9 de juny 2018

primer període: 17 octubre – 22 desembre (9 setmanes)
segon període: 9 gener – 23 març (11 setmanes)
tercer període: 3 abril – 9 juny (10 setmanes)


Vacances i Festius:

Novembre: 1 novembre
Pont Desembre: 6, 7, 8  desembre
Nadal:  23 desembre – 8 gener
Setmana Santa: 26 març – 2 abril
Maig: 1 maig

   

què inclou el programa+ classes setmanals
 
16 hores presencials/ setmana 
30 setmanes d ‘octubre 2017 a juny 2018
Matins: dimarts, dimecres, dijous i divendres
total de 480 hores de classes setmanals

* Segons el nivell de l’alumna la classe de tècnica de Dansa Contemporània es farà dimarts i dijous (nivell intermedi), o el divendres matí i una tarda (amb Bases de la Dansa).

 

+ tallers 
4 tallers repartits en els 3 períodes de la Formació
El taller  Dansa i Natura i el taller Lab Creació  es faran a tragantCamp. Aquests tallers inclouran l’estada a tragantCamp (l’Alzina de l’Aguda, la Noguera), i implicarà 3 dies complerts (Dansa i Natura: 21, 22 i 23 Març), ( Lab Creació: 25, 26 i 27 Maig)
Els altres 2 tallers seran dirigits per 2 professionals convidats i es realitzaran a tragantBarcelona en l’horari establert de classes.


+ sessions  i classes puntuals amb professionals convidats
Hi haurà sessions puntuals (en les diferents àrees de treball), dirigides pers professional convidats


+ realització de treballs teòrics i pràctics, memòria i assistència a activitats 

cada  persona  haurà d’invertir  un  nombre d’hores setmanals  (no presencials) per a la realització dels treballs  i  activitats    requerits:     

assistència  amb el grup de la formació  a  espectacles   
assistència    a  un    assaig    i    a    una    mostra    dels    artistes    residents    a    tragantPROCESSOS     
assistència      a    una    jam    (classe    +  jam    oberta)    de    tragantDansa
assajos  fora    de    les    classes,    pels    treballs    de    creació    i    altres    tasques   
lectures  d’articles    i  tasques en relació a l’article  (comentaris, resum, recerca material, etc)
treballs  teòrics    amb    presentació    per    escrit    i    a    classe  
assistència amb el grup a diverses activitats que s’ofereixi la ciutat en relació als continguts de la formació:  conferència, exposició, etc.

 

+  portes obertes del treball de creació
divendres 27 d’abril, Mostra en motiu de Dia Internacional de la Dansa
divendres  9 de juny, Presentació del treball de Creació

 

+ tutories individuals
Hi haurà un mínim de dues trobades – tutories  amb cada participant al llarg de la formació, per tal d’ intercanviar impressions i feedback  sobre les diferents classes, activitats i demés experiències dins la Formació.

 

 

metodologia


Combinarem l’aprenentatge vivencial dels coneixements amb el treball de recerca pràctic i teòric. Posarem especial èmfasi en el sentir, qüestionar, investigar i compartir els processos i els resultats amb el grup.
Treballarem des de l’escolta d’un mateix, facilitant la pròpia consciència, desplegant  i afinant les nostres possibilitats.
Formarem un nombre reduït d’alumnes per tal de  facilitar l’intercanvi entre els membres del grup i també per poder fer un seguiment proper  i individualitzat de cada persona.

 


a qui ens dirigim


Aquest programa de formació s’adreça a qualsevol persona que desitgi adquirir un desenvolupament artístic endinsant-se en els coneixements de la dansa des de les vessants de consciència corporal, tècnica, creació i teoria-reflexió.
Es demana tenir una base en la Dansa Contemporània, i/o en altres treballs de moviment i/o arts escèniques i/o treballs de creació o improvisació.
La classe de tècnica en Dansa Contemporània es podrà fer  en un nivells i grups diferents (si es creu necessari )segons l’experiència de cada persona.  o un altre segons l’experiència de la persona.

Es demana i s’espera màxima implicació i compromís en el treball al llarg de tota la formació per tal de què l’aprenentatge i l’aprofitament siguin òptims. 

 

compliment satisfactori i certificat


Per compliment satisfactori d’aquesta formació es requereix:

+ assistència mínima del 85% de les classes i tallers de cada una de les àrees)

+ memòries: lliurament de les memòries que es demanin (3 entregues al llarg de la Formació)

+ completar totes les tasques requerides: lliurament de treballs teòrics i pràctics, assistència i participació activa en les diverses activitats programades. 

Entregarem una Carta – Certificat  pel compliment satisfactori de la Formació.
(Aquest certificat privat,  no és oficial)


idioma


No és necessari saber escriue o parlar en català, però sí caldrà la comprensió oral del català.
La llengua vehicular de la formació és prioritàriament el català, tot i que s’anirà ajudant si cal amb el castellà o l’anglès

 

direcció – professorat


La direcció i coordinació del Programa de Formació estarà a càrrec de  Olga Tragant  |  treballs de creació
Les  classes  setmanals en les àrees de creació, anatomia-consciència i teoria seran impartides i guiades per l’Olga Tragant.
L’àrea de Tècnica de Moviment serà dirigida per un professor/a diferent en cada període tant en el treball de Dansa Contemporània com en els treballs de Contact, Body Weather i Axis Syllabus.
Comptarem amb artistes /professionals especialistes  que vindran a dirigir alguns tallers i sessions en cada una de les àrees i continguts.

 

 

 

Algunes valoracions fetes per alumnes d’edicions anteriors


 

Acabo aquest curs amb una millora important i considerable de la meva tècnica, amb una consciència corporal i de les meves capacitats molt més gran que quan vaig decidir fer la formació, i amb uns coneixements dels mètodes i formes de creació, en conjunt amb la història de la dansa i de l’art contemporani, que no hagués imaginat. Trobo que les 4 àrees de treball són d’allò més encertades per la formació i que la cura, la preparació, la humilitat i la passió amb què ens has transmès tots els coneixements, han estat admirables.    Gemma  

Me sentía muy bien, cada día de estar ahí. Ni un día pensaba que prefiero hacer otra cosa, cosa que me suele pasar a menudo normalmente.  Bárbara


D
el treball de creació puc dir infinites coses… Però la més important per mi és com m’ha fet realment treballar profund i sobretot com això m’ha fet descobrir dimensions creatives que no tenia presents, o en les que no hi tenia confiança i que ara és una altra cosa… Molt més propera, molt més de casa…    Irene


E
l haber pasado por esto en ese momento me ha ayudado a sentirme con más confianza en mí misma y en mi trabajo.Toda esta formación ha sido una experiencia muy positiva de la que me llevo nuevos aprendizajes y muchísimas ganas de seguir  bailando, explorando y creando con mi propio cuerpo.  Paola


Algunes valoracions generals de la formació són: sensació de més obertura del cos i de l’expressivitat. Molta integració amb cadascuna de les àrees, és a dir, cada àrea es complementava molt bé amb l’altre; bona adquisició d’eines i coneixements; sensació de més perspectiva; més consciència corporal i anatòmica; interrelació de conceptes i més obertura per a la creació; ampliació de l’imaginari; desinhibició; molt d’interès per les metodologies proposades.     Ona 


La lectura dels textos m’ha obert la porta a molts conceptes, punts de vista i reflexions que trobe, han enriquit la meua comprensió de la dansa contemporània, del moviment i també m’han fet reflexionar sobre altres maneres de fer i crear. En resum, m’han permès obtindre una visió més amplia i m’han servit per contextualitzat-­‐me.    Neus  


La part de tècnica ha seguit sent rica i connectada amb el meu sentir, buscant la facilitat, sent conscient del meu cos. Un nou element ha estat present: un relaxament en quant a equivocar‐me. I això ha obert porta a nous estats. Irene


En relació al treball de Creació, m’ha agradat moltíssim com la Olga anava lligant totes les parts, com observava en silenci i ens deixava fer, i com en certs moments posava l’atenció en alguna cosa en particular i ens feia explorar més cap a una direcció. Valoro molt que ha deixat que les impros sorgissin de nosaltres (tot i que a l’inici sortien d’exercicis proposats per ella) i també he après molt del seu no-­‐judici, i la seva crítica constructiva.
 Taïs  


I
nevitablemente a raíz de las propuestas teóricas en la formación he tenido que hacerme  los huecos para poder dedicarle el tiempo y aunque en momentos me he topado con resistencias, ahora puedo decir que estoy agradecida. Si, definitivamente creo el componente teórico es muy valioso y complementario aunque a veces cueste un extra. (alumna  2ª edició)     


O
lga, tu acompañamiento me ha gustado mucho, considero que tienes muy buena pedagogía .  Creo que eres una persona muy organizada y comprometida con lo que haces, además de tener un buen equilibrio entre tu parte creativa, técnica, conceptual-­‐ intelectual y cultural que junto a una buena psicología hacen que el programa de Inside Movimentsea muy completo. Altamente recomendable ; )  (alumna  2ª edició)

 

 

pagamentp
reu 

El preu inclou:
+ les classes setmanals  de  les assignatures troncals (16h/setmana)
+ 2 tallers amb professors convidats
+ 2 tallers – residencials a tragantCamp (3 dies complerts amb les classes i allotjament)
+ sessions puntuals amb professionals convidats
+ tutories (2 mínim)
+ disponibilitat de sala per treballar i assajar
+ accés  a la videoteca de tragantDansa   


Total  2560
€  repartit en 8 pagaments de 320 € cada un
          o 2610 €
repartit en 9 pagaments  de 290€ cada un

 

 

forma de pagament

Es repartirà l’import total en 8 o 9 pagaments:

+ en el primer pagament previ a  de l’inici del curs  (abans del 28 setembre 2017), caldrà afegir-hi un dipòsit  (que es restarà de l’últim pagament).  En els cas de no finalitzar la formació no es retornarà aquest import. 

 

Si realitzes 8 pagaments

+ 450€ (320 + 130€ diposit). Primer pagament a ingressar abans del 28 de setembre
+ 320 €    (de novembre a abril ).    Pagament     amb   domiciliació   bancaria   a   l’inici   de  cada    mes     
+ 190 €    (darrer pagament al maig)  

 

Si realitzes 9 pagaments

+ 480€ (290 + 190€ dipòsit).  Primer pagament a ingressar abans del 28 de setembre
+ 290€ (de novembre a maig). Pagament  amb   domiciliació   bancaria   a   l’inici   de  cada mes  
+ 100€ (darrer pagament, al juny)

 

sol∙licitud d’inscripció


 

Si estàs interessat/da en formar part d’aquest grup de Formació cal que ens enviis:

+            El Formulari d’inscripció omplert

+            Currículum general

+            Currículum relacionat amb la dansa

+            Carta de Motivació  

+            Opcional: material audiovisual (fotos, vídeos) de treballs on estiguis ballant o de creacions realitzades

 

 

Enviar tota la informació a:  info@tragantdansa.com    (assumpte: Formació [ inside  MOVEMENT ] 2017-18)    
Envia’ns aquests materials el més aviat possible doncs a mida que anem rebent les sol·licituds anirem realitzant entrevistes individuals.