FORMACIÓ [inside MOVEMENT]

Arrow
Arrow
Slider

La propera edició

Iniciarem la propera Formació  a l’Octubre 2017
A la primavera treurem el programa i la convocatòria per la sol·licitud

 


 

Formació [inside MOVEMENT]
Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió

[ inside MOVEMENT ] és un programa de Formació en Dansa Contemporània dirigit i impartit per Olga Tragant, que integra diverses àrees i continguts: tècnica del moviment, anatomia vivencial / consciència sensorial, treball de creació   i  teoria – reflexió.

[ inside MOVEMENT ] s’adreça a qualsevol persona – amb experiència prèvia en la dansa contemporània i treball corportal – interessada en aprofundir en coneixements de dansa i moviment. Aquest programa ofereix uns continguts essencials que poden ser aplicats a diversos àmbits professionals i / o ajudar en el desenvolupament personal.

 

objectius

+ Oferir uns coneixements sòlids i de qualitat en dansa contemporània i estudis del moviment.
+ Oferir una formació que integri i relacioni diversos continguts / coneixements: consciència corporal, tècniques del moviment, treball de creació, i teoria i reflexió.
+ Oferir eines pràctiques i teòriques que ampliïn les possibilitats de moviment, l’autoconeixement, l’expressió i la creativitat, a través del treball de cos i de la dansa.
+ Oferir una experiència d’aprenentatge de la dansa centrat en uns continguts fonamentals perquè cada individu pugui després (in)corporar-los al seu àmbit professional (educatiu, social, salut, artístic, etc.) i/o també en el seu desenvolupament personal.
+ Oferir una formació que afavoreixi la salut i el benestar.

 

àrees de treball

 

àrea: tècnica de moviment i entrenament
Treball dirigit a l’estudi del moviment i els seus principis, així  com l’aprenentatge motriu. Buscarem millorar la mecànica del moviment i les diferents destresses i habilitats físiques del cos en moviment, la coordinació i la memòria corporal.  Ho farem a través d’exercicis dirigits d’acondicionament, exercicis de tècnica, frases de moviment – seqüències coreogràfiques, i treballs d’exploració i recerca dels principis i patrons de moviment.

àrea: treball de creació
Treball dirigit a l’aprenentatge de les eines i els recursos relacionats amb la creació artística des del llenguatge corporal i del moviment.  Buscarem millorar i desplegar el potencial creatiu de cada individu alhora que ser i anar descrobrint un criteri artístic propi. També serà important el treball en grup, l’escolta i la comunicació compartirda. Farem aquest treball a través de propostes / aproximacions a la improvisació, treballant sobre eines d’improvisació i recursos de composició, i a partir de l’elaboració de propostes de creació individuals i en grup.

àrea: anatomia i consciència sensorial
Treball dirigit a millorar l’ús del pròpi cos, la seva escolta, eficiència i matissos. Buscarem afinar les nostres capacitats sensorials i motrius. Estudiarem, (in)corporarem i/o re-aprendrem diversos patrons de moviment per tal d’arribar a un cos/ment disponible i sa.  Ho farem a través de l’estudi anatòmic vivencial i la pràctica de la consciència sensorial i la consciència a través del moviment.

àrea: teoria i reflexió
Cartografia introductòria a diferents corrents i creadors rellevants en la història de la dansa contemporània del segle XX i XXI. Estudi i reflexió sobre visions i criteris en relació a la creació, l’art i el llenguatge del moviment-dansa, la composició, la dramatúrgia, etc. Ho farem a través de diverses exposicions liderades per l’Olga,  treballs-presentacions dels alumnes individuals i en grups, debats – xerrades i vídeo-projeccions.