residències tragantPROCESSOS

 

En aquestes residències tragantDansa ofereix una estada de treball i una mostra en procés  a varis coreògrafs/creadors / col·lectius / companyies.
Les mostres obertes al públic són seguides per una xerrada entre artistes i public i són una oportunitat d’intercanvi i aprenentatge. L’artista té el feedback del públic i el public pot acostar-se al procés de treball, motivacions, concepte i manera de fer de cada creador.

 


 

Els projectes i artistes residents a  tragantPROCESSOS  2016 varen ser:

Ursa Sekirni
amb el projecte Radio Hit (Març/Abril).

Manel Salas amb el projecte Imaginarioum Frame (Maig/Juny).

Irene Garcí i Èlia Genís amb el projecte Umarmen (27 Juny/8 Juliol).

Romain Chat amb el projecte I MUSIC (11 Juliol/ 22 Juliol).

Johan Pérez  amb el projecte  When I am not around (3 Octubre/ 25 Novembre).Ursa Sekirni
amb el projecte Radio Hit (Març/Abril).
30 abril, 21h

 

 Manel Salas
amb el projecte Imaginarioum Frame (Maig/Juny).
Mostra: 18 juny, 21h

 

 Irene Garcí i Èlia Genís
amb el projecte Umarmen (27 Juny/8 Juliol).
Mostra: 8 juliol, 21h

 

 Romain Chat
amb el projecte I MUSIC (11 Juliol/ 22 Juliol).
Mostra: 22 juliol, 21h

 

 Johan Pérez
  amb el projecte  When I am not around (3 Octubre/ 25 Novembre).
Mostra: 26 novembre, 21h