tragantPROCESSOS

2015


 

 ABAST ELÀSTIC 
(Catalunya / Alacant)  amb el projecte A.U.R.A (Ahora usted recibirá algo)
+ VÍDEO: A.U.R.A

 


 

HELENA PELLICER i GUY LEON (Catalunya / Israel) amb el projecte Taking a walk
+VÍDEO: Taking a walk

 


 

YOLANDA ALONSO   (Suècia/ Catalunya) amb el projecte Laboratori del Silenci
+ VÍDEO: Laboratori del Silenci

 


 

MARIA TERESA TANZARELLA (Itàlia / Austria) amb el projecte Passport
+VÍDEO: Passport

 


 

CARLA ROISLIN  Muelle3 (Bilbao / Amsterdam) amb el projecte De lo invisible a lo supervisible
+ VÍDEO: De lo invisible a lo supervisibé

 

 


 

IERA DELP i ELISENDA FONTARNAU amb el projecte Inventari #2
+VÍDEO Inventari #2

 

 


vídeos tragantPROCESSOS 2015