convocatòria Natura’19: residència i/o propostes

tragantDansa [educació i creació en moviment]


obre una convocatòria per propostes artístiques de creació contemporània Site- Specific, que en el camp de la Dansa – Moviment – Cos   s’integrin /relacionin /dialoguin amb l’entorn  i que  puguin  formar part del Recorregut d’Intervencions artístiques de l’Alzina de l’Aguda el  dia 9 de Juny 2019 dins la primera edició de: 


 

NATURES [propostes artístiques en l’entorn rural ]

els dies 7, 8 i 9 de Juny 2019
en l’entorn de tragantCamp, a l’Alzina de l’Aguda, a la Noguera (Lleida).


+ INFO

 


 

NATURES és una trobada que gira al voltant de propostes artístiques que dialoguin amb la natura, concretament amb el paisatge rural de l’Alzina de l’Aguda, a la Noguera (Lleida).
Ens proposem crear una cita estimulant entre l’Art i la Natura. Un espai de trobada entre disciplines artístiques, prioritàriament la Dansa i les Arts Plàstiques. Un espai on re-pensar i sentir l’Art des de la Natura, i on escoltar la Natura des de l’Art. 


 

 

MODALITATS per la presentació de propostes: 

 

Oferim dues modalitats per participar a NATURES’19:

 

A. Proposta amb Residència de treball
Residència a tragantCamp per tal de crear un treball en l’entorn Rural proper a tragantDansa i presentar el treball dins el Recorregut d’Intervencions artístiques  el dia 9 de Juny 2019

 

B. Proposta sense Residència
Presentació d’un treball ja creat  per Site – Specific i que pugui actuar dins el Recorregut d’intervencions artístiques el dia 9 de Juny 2019

 

 


 

DATES  

Residències per la Creació per una proposta Site-Specific /lanDance:


- opció 1: entre diumenge i dijous, d’una setmana de Maig’19 

– opció 2: de l’1 al 5 de Maig


– opció 3: 31 maig i 1, 2 Juny

 

Recorregut amb Intervencions Artístiques / presentació dels treballs en l’entorn Rural


diumenge 9 de Juny

 

 

LA RESIDÈNCIA de Creació

 

inclou
1. L’ Estada a tragantCamp, on podreu fer ús dels diferents espais de tragantCamp i disposar d’ allotjament, cuina-menjador, Espai de Moviment – Dansa i demés espais de tragantCamp


2. La participació en el Recorregut d’ Intervencions dins Natures el diumenge 9 de Juny


3. Dotació econòmica: 300€. Caldrà fer una factura per aquest import (base imposable).
4. Dinar el diumenge 9 juny

 

no inclou
– transport fins a tragantCamp (hi ha transport públic fins a Ponts o Cervera, des d’on us podem venir a buscar)


– àpats (si no disposeu de cotxe podem acompanyar-vos fins a Ponts per fer una compra)


 

 

LA PARTICIPACIÓ en EL RECORREGUT D’ INTERVENCIONS ARTÍSTIQUESinclou
1. Dotació econòmica: 200€. Caldrà fer una factura per aquest import (base imposable).
2. Dinar el diumenge 9 juny

 

no inclou
– transport fins a tragantCamp (hi ha transport públic fins a Ponts o Cervera, des d’on us podem venir a buscar) 

 

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

 

Cal ENVIAR (en arxius adjunts):


 

1. Informació sobre la proposta:– Dades dels sol·licitants: 
Nom , Cognom , DNI, data naixement , procedència i lloc de residència

– Idea – concepte general de la proposta


– Pla de treball

– Equip Artístic


– Modalitat en la què et vols presentar a la convocatòria:

A. Proposta amb Residència de Creació + Intervenció
B. Proposta sense Residència
    si es tracta d’una adaptació d’un treball Site-Specific

 


2. Currículum Vitae + treballs de creació + treballs en contexts específics (que s’hagin realitzat) 

3. Material visual de treballs anteriors i/o recents: fotos i vídeos

4. Quina opció de Dates per la Residència et va millor? L’opció 1 o l’opció 2 ?

 

 

QUAN I ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD ?


 

CAL PRESENTAR LA SOL·LICITUT amb tota la documentació:
abans del 

dia 22 d’Abril 2019


Enviar a: info@tragantdansa.com

 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ


- Interès de la proposta com a treball de LanDance / site-specífic

- Interès en quant al seu diàleg o relació amb la Natura / l’entorn rural

– Experiència i qualitat del treballs de creació / les arts de moviment / la dansa

- Experiència en treballs relacionats amb contexts específics
- Motivació

 

 

RESOLUCIÓ

tragantDansa comunicarà el resultat de la convocatòria el dia: 28 d’Abril, 2019