Cursos Regulars

 

Els cursos regulars es realitzen entre octubre i juny, i queden distribuïts en 3 períodes o trimestres l’any.
Cada un d’aquests períodes inclou 10 i 11 setmanes de classes.
Els períodes /trimestres coincideixen amb les estacions de:

Tardor: octubre, novembre i desembre
Hivern: gener, febrer i març
Primavera: abril, maig i juny

Entre períodes fem una pausa dels cursos regulars coincidint amb èpoques de vacances. En aquests períodes i també en caps de setmana i ponts aprofitem per oferir cursos intensius i cursos residencials a tragantCamp.


 

Trimestre: Tardor 2018: Octubre – Novembre – Desembre

Període:  4 Octubre – 21 Desembre

1er dia classes: dijous 4 Octubre

MATINS

iniciació a la dansa contemporània

amb Olga Tragant
divendres de 9:30 a 11:30h
120€ / trimestre tardor (no hi ha matrícula)
16€ classe solta

ÀREA: tècnica de moviment
EXIGÈNCIA TÈCNICA: bàsica
EXIGÈNCIA FÍSICA: mitjana
EXPERIÈNCIA: Engloba gent que volen començar a aprendre les bases de la dansa contemporània i aquelles persones que estan ens els inicis de l’aprenentatge de la dansa i volen consolidar-ne els fonaments.

dansa contemporània (nivell II-III)

amb Maria Hernando
dimarts i dijous de 9:30 a 11h
180€ / trimestre tardor (no hi ha matrícula)
110€ paquet 10 sessions /14€ classe solta

ÀREA: tècnica de moviment
EXIGÈNCIA TÈCNICA: mitjana-alta
EXIGÈNCIA FÍSICA: mitjana-alta
EXPERIÈNCIA: Mínim 3 anys d’experiència continuada en dansa contemporània i tècniques de moviment.

TARDA-VESPRE

mètode Feldenkrais / autoconsciència a través del moviment

amb l’Èlia Genís
dilluns de 20:15 a 21:45h
110€ / trimestre tardor (no hi ha matrícula)
14€ classe solta

ÀREA: Consciència a través del cos i del moviment. Creixement personal.
EXIGÈNCIA TÈCNICA: bàsica
EXIGÈNCIA FÍSICA: bàsica
EXPERIÈNCIA: obert a tothom. Se’n poden beneficiar tant els qui s’inicien en el llenguatge corporal com la gent amb anys d’experiència en la dansa i pràctiques corporals i ballarins/nes.

moviment creatiu (improvisació)

amb Olga Tragant
dijous de 18 a 20h
120€/ trimestre tardor (no hi ha matrícula)
16€ classe solta

ÀREA DE TREBALL: creació, expressió
EXIGÈNCIA TÈCNICA: bàsica
EXIGÈNCIA FÍSICA: mitjana
EXPERIÈNCIA: obert a diferents nivells d’experiència. Desitjable tenir una base en treball corporal, dansa o arts escèniques.

iniciació a la dansa contemporània

amb l’ Ursa Sekirnik (dilluns) i l’ Olga Tragant (dimecres)
dilluns i/o dimecres , de 18:30 a 20h
180€ (dos dies), 110€ (un dia)/ trimestre tardor (no hi ha matrícula)
14€ classe solta

ÀREA: tècnica de moviment
EXIGÈNCIA TÈCNICA: bàsica
EXIGÈNCIA FÍSICA: mitjana
EXPERIÈNCIA: Engloba gent que volen començar a aprendre les bases de la dansa contemporània i aquelles que estan ens els inicis de l’aprenentatge de la dansa i volen consolidar-ne els fonaments.

dansa contemporània (nivell intermedi)

amb Ivan Montardit

dimarts i dijous de 20 a 21:30h
180€ trimestre tardor ( no hi ha matrícula)
100€ paquet 10 sessions / 14€ classe solta

ÀREA: tècnica de moviment
EXIGÈNCIA TÈCNICA: mitjana-alta
EXIGÈNCIA FÍSICA: mitjana-alta
EXPERIÈNCIA: mínim 2 i 3 anys de pràctica continuada en la dansa contemporània (mínim 2dies/setmana)