mesures i política Covid’19tragantDansa
ha elaborat un protocol, per tal d’adaptar-nos al compliment de les mesures de distanciament, higièniques i de protecció establertes amb motiu de la situació actual. Consulteu-lo.

Els grups de les classes seran reduïts, per cuidar les distàncies de seguretat i les restriccions establertes en cada moment. Ara mateix amb un màxim de 10 persones / grup (aquest número pot canviar segons els protocols que es vagin marcant).

Hi haurà 30 min entre classe i classe per tal que l’espai estigui lliure i buit a l’arribada i sortida de cada grup.

Seguirem les mesures d’higiene i neteja de l’espai.

A l’arribada a l’espai caldrà: rentar-se les mans, treure’s sabates i evitar l’ús del vestuari i dutxes.

No es permetrà l’entrada a les classes si es té febre o símptomes vinculats al Covid’19, o si s’ha estat en contacte amb gent contagiada (en les últimes 2 setmanes).

 


 

Política sobre possible aturada de classes

en el cas que tragantDansa hagués d’aturar les classes per restriccions o confinament pel Covid’19, es continuaran les via online. Als alumnes que no poguessin seguir les classes online se’ls guardaria l’import corresponent a les classes, per poder-lo gastar en classes més endavant.

Per absències personals pel Covid’19 es podran recuperar un màxim de 2 setmanes en les classes que t’hagis inscrit. No es faran devolucions. Aquestes classes-recuperació es faran en el trimestre en curs o si això no és possible en el trimestre següent sempre que l’alumne estigui inscrit/a a un curs.