mesures i política Covid’19tragantDansa

Seguirà les mesures de seguretat recomanades en cada moment.
Els grups de les classes seran reduïts, mantenint el número/ grup que es vagin marcant pels centres i espais de dansa.
Hi haurà 30 min entre classe i classe per tal que l’espai estigui lliure i buit a l’arribada i sortida de cada grup.
Seguirem les mesures d’higiene i neteja de l’espai.
A l’arribada a l’espai caldrà: rentar-se les mans, treure’s sabates, posar les pertenences dins una bossa que us donarem
Evitar canviar-se de roba al vestuari i fer ús de les dutxes.
No es permetrà l’entrada a les classes si es té febre o símptomes vinculats al Covid’19, o si s’ha estat en contacte amb gent contagiada (en les últimes 2 setmanes).

 


 

Recuperacions degut a absències a classes

Les absències per motius i circumstàncies personals  (salut, treball, etc) podran recuperar-se asistint a altres classes, si hi ha places  disponibles.

– 2 recuperacions màxim / trimestre: si estàs apuntat/da  a  1 sesió / setmana
– 3 recuperacions màxim/ trimestre: si estàs apuntada a 2 o més sessions / setmana

 


 

Política sobre possible aturada de classes

en el cas que tragantDansa hagués d’aturar les classes per restriccions o confinament pel Covid’19 marcat per les institucions, es continuaran  via online.  Aquells alumnes que no puguin seguir les classes online podran:

1. Recuperar les classes les perdudes en el moment de tornada a les classes presencials i durant el trimestre en curs.  Es podrà escollir entre les classes regulars dins la programació del trimestre en curs.

2. o bé us podrem guardar  l’import corresponent a les classes online no realitzades per la propera inscripció a un curs de tragantDansa.

3. No es faran devolucions