tragantPROCESSOS 2011

 

 

tragantPROCESSOS és un projecte de residències que tragantDansa va impulsar entre els anys 2009 fins el 2016.  Aquest projectes va seleccionar entre 4 i 5 propostes per any  de treballs /artistes vinculats a la creació escènica contemporània.
Cada projecte participant a tragantPROCESSOS  va constar d’una residència per la creació del treball, una mostra amb públic del treball en procés i una xerrada post-mostra. Consulta totes les ediciones de tragantPROCESSOS.

 

2011


 

 


 

#1 ONA FUSTER i PHOEBE OSBORNE (Barcelona / San Francisco) amb el projecte Role Call

Durant els mesos de febrer i març del 2011, les artistes residents Ona Fuster (Barcelona) i Phoebe Osborne (San Francisco) van treballar en la peça de creació Role Call. La residència va incloure la mostra oberta al públic i una xerrada posterior, a la primera edició de tragantPROCESSOS de 2011, el dissabte 18 de març.

 

 


 

#2 AIMÉ PANSERA (Argentina) amb el projecte Yo soy el Juli

Durant els mesos de juny i juliol del 2011, l’artista resident Aimé Pansera (Argentina) va treballar en la peça de creació Yo soy el Juli. La residència va incloure la mostra oberta al públic i una xerrada posterior, a la segona edició de tragantPROCESSOS de 2011, el dissabte 23 de juliol.

Yo soy el Juli explora maneres d’estar en escena que ens permetin construir un sentit i una sensibilitat en el temps de la funció. La peça és una noia a l’espai escènic, un espai on hi apareix ella mateixa i la seva habitació, el seu imaginari, somnis i fantasmes. Un cert imaginari taurí, subjectiu, és un dels elements d’aquesta exploració de l’espai i de l’aconteixement escènic com a fàbrica, com a laboratori per a la producció d’un estat i una presència basades en la potencialitat.

 

 


 

#3 MARIA CAMPOS (Barcelona) amb el seu projecte Tarannà

Durant els mesos de setembre i octubre del 2011, l’artista resident Maria Campos (Barcelona) va treballar en la peça de creació Tarannà. La residència va incloure la mostra oberta al públic i una xerrada posterior, a la tercera edició de tragantPROCESSOS de 2011, el dissabte 22 d’octubre.

 

 


 

#4 JOANA SERRA i URSA SEKIRNIK (Barcelona / Eslovènia) amb el projecte Picture on the wall

Durant els mesos de novembre i dissabte del 2011, les artistes residents Joana Serra (Barcelona) i Ursa Sekirnik (Eslovènia) van treballar en la peça de creació Picture on the wall. La residència va incloure la mostra oberta al públic i una xerrada posterior, a la quarta edició de tragantPROCESSOS de 2011, el dissabte 3 de desembre.

 

 


 

#5 DEBAT SOBRE ELS PROCESSOS DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Jornada de debat sobre els mètodes de creació contemporània amb loscorderos.sc, Sabine Dahrendorf, Sergi Fäustino, Olga Tragant, Ona Fusté, Phoebe Osborne, Aimé Pansera, Maria Campos, Joana Serra i Ursa Sekirnik, Bàrbara Raubert, Víctor Molina i Anna Rubirola.

 

 


 

Consulta totes les ediciones de tragantPROCESSOS.