informació general

 

Informació General:  Cursos Regulars


 

Calendari

Els cursos regulars  estan distribuïts en 3  períodes o trimestres l’any.
Cada un d’aquests períodes inclou  10 i 11 setmanes de classes.
Els períodes /trimestres coincideixen amb les estacions de:

Tardor: octubre, novembre i desembre (fins vacances de Nadal)
Hivern: gener, febrer i març (entre vacances de Nadal i Setmana Santa)
Primavera: abril, maig i juny (entre Setmana Santa i St. Joan o Juliol)

Entremig de cada període fem una pausa dels cursos regulars, on aprofitem per oferir  cursos intensius a tragantBarcelona, i cursos-estades a tragantCamp.

 

Àrees de treball i continguts

La dansa és un pràctica molt complerta que pot accedir i desenvolupar diferents aspectes i capacitats d’un/a mateix/a: les capacitats i habilitats físiques, les capacitats tècniques, la consciència i sensibilitat corporal, i el potencial creatiu de cada persona i l’aspecte  emocional i social.

El conjunt de cursos que oferim es complementen i permeten desenvolupar-nos en  diversos aspectes.
Els cursos regulars conformen les matèries troncals del nostre programa de Cursos, el qual es reforça  i enriqueix amb els cursos intensius i estades.

Els cursos que oferim els podem englobar en tres àrees de treball:

  1. L’àrea de  tècnica de Moviment. i entrenament.
  2. L’àrea de consciència i creixement personal
  3. L’àrea de creació i creativitat

 


Elecció de cursos

Cada alumne escull lliurement segons la seves inquietuds  el curs o combinació de cursos desitjats.
Pel què fa al nivell, la direcció i el professorat tenen la última paraula en quan al nivell adequat per l’alumne.

Entre els cursos regulars actuals, l’àrea de treball prioritària i complementària, i el nivell d’exigència de cada curs és la següent:

 

INICIACIÓ A LA DANSA
àrea de treball prioritària: tècnica de moviment i entrenament
àrees complementàries: consciència i creació
exigència tècnica: bàsica
exigència física: mitjana

 

DANSA CONTEMPORÀNIA (nivell intermedi)
àrea de treball prioritària: tècnica de moviment i entrenament
exigència tècnica: mitjana-alta
exigència física: mitjana-alta

 

MOVIMENT CREATIU
àrea de treball prioritària: creació i creativitat
àrees complementàries: consciència i creixement personal
exigència tècnica: bàsica
exigència física: mitjana
requereix: Obertura, disponibilitat i maduresa per l’experimentació

 

MÈTODE FELDENKRAIS
àrea de treball prioritària: consciència i creixement personal
exigència tècnica: bàsica
exigència física: bàsica
requereix: Obertura, disponibilitat i maduresa per l’experimentació