Informació general

 

Informació General:  Cursos Regulars


 

Calendari

Els cursos regulars  estan distribuïts en 3 períodes.
Cada un d’aquests períodes inclou entre 10 i 12 setmanes de classes.
Els períodes coincideixen amb les estacions de:

Tardor: octubre, novembre i desembre (fins vacances de Nadal)
Hivern: gener, febrer i març (entre vacances de Nadal i Setmana Santa)
Primavera: abril, maig i juny (entre Setmana Santa i St. Joan o Juliol)

Entremig de cada període fem una pausa dels cursos regulars, on aprofitem per oferir cursos intensius a tragantBarcelona, i cursos-estades a tragantCamp.

 

Àrees de treball i continguts

La dansa és un pràctica molt complerta que pot accedir i desenvolupar diferents aspectes i capacitats d’un/a mateix/a: les capacitats i habilitats físiques, les capacitats tècniques, la consciència i sensibilitat corporal, el potencial creatiu de cada persona i l’aspecte emocional i social.

El conjunt de cursos que oferim es complementen i permeten desenvolupar-nos en diversos aspectes.
Els cursos regulars conformen les matèries troncals del nostre programa de Cursos, el qual es reforça i enriqueix amb els cursos intensius i estades.

Els cursos que oferim els podem englobar en tres àrees de treball:

 

ÀREA de TÈCNICA DE MOVIMENT. Inclou:

Iniciació a la Dansa Contemporània
Dansa Contemporània (nivell intermedi)
Dansa Contemporània (nivell intermedi – avançat)
Entrenament Body Weather (Butoh)
Contact Improvisació
Axis Syllabus

 

ÀREA de CREACIÓ. Inclou

Moviment Creatiu / Improvisació
Laboratoris de Creació
Dansa Butoh

 

ÀREA de CONSCIÈNCIA

Ioga
Mètode Feldenkrais
Anatomia vivencial – consciència sensorial

 


Elecció de cursos

Cada alumne escull lliurement segons la seves inquietuds  el curs o combinació de cursos desitjats.
Pel què fa al nivell, la direcció i el professorat tenen la última paraula en quan al nivell adequat per l’alumne.